DMCA


Je Vaše dílo chráněné Vaším autorským právem a neumístili jste ho na tuto odkazovanou stránku? Sdělte nám prosím, tuto informaci prostřednictvím našeho e – mailu jedině v případě, že nechcete, abychom na toto video nadále odkazovali.
Náležitosti v souladu s právními předpisy EU, ČR, SR a DMCA
Podání oznámení podle zákona DMCA – odebírání odkazu chráněného autorskými právy, pro držitele autorských práv. https://online-filmy.biz/ respektuje duševní vlastnictví autorů na odkazovaných videích. Pokud se domníváte, že vaše dílo, chráněné autorskými právy, bylo zkopírováno a je přístupné na webové stránce, na kterou odkazujeme, což představuje porušení autorských práv, nahlaste nám toto domnělé porušení Vašich autorských práv.

Poskytnete nám náležité informace:
1. Úplný popis díla chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví, kterého se porušení, podle vašeho tvrzení týká
2. Elektronický nebo fyzický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či jiného duševního vlastnictví
3. Popis, kde se na webové stránce https://online-filmy.biz/ nachází odkaz, kterého se, podle vašeho tvrzení porušení týká
4. Vaše jméno, adresu, telefonní číslo emailovou adresu (slouží pouze pro kontaktování z naší strany pro bližší informace a odpovědi na Váš zaslaný podnět)
5. Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není autorizováno vlastníkem autorských práv, jeho agentem, či zákonem. Prohlášení podepsané Vámi provedené s vědomím trestné postihnutelnosti za křivopřísežnictví, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv či duševního vlastnictví, nebo jste pověřeni jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či duševního vlastnictví.
6. Na Váš podnět bude odpovězeno do 5 pracovních dnů.

E-mail pro podání oznámení:
honeyppc@gmail.com